Friday, March 5, 2010

Menghasilkan Buku Skrap SLAD
Buku Skrap SLAD merupakan sebuah buku yang mengandungi bahan-bahan berkaitan dadah, rokok dan HIV/AIDS sama ada dalam bentuk bercetak mahupun elektronik. Buku Skrap juga perlu dihasilkan secara kreatif dan inovatif mengikut kreativiti masing-masing.

1. Taklimat guru penasihat.
2. Semua ahli duduk dalam kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang.
3. Guru penasihat memberi penerangan tentang aktiviti yang bakal dijalankan.
4. Setiap ahli perlu mengeluarkan bahan-bahan yang telah dibawa.
5. Bahan-bahan tersebut perlu ditampal secara kreatif untuk dijadikan buku skrap.

2 comments: