Friday, March 5, 2010

Menjalankan Ujian Inventori Personaliti Warna (IPW)


1. Taklimat guru penasihat.
2. Ahli diedarkan Inventori Personaliti Warna (IPW) dan diminta menjawab inventori tersebut.
3. Guru penasihat menerangkan maklumat berkaitan ujian-ujian psikometrik dan
pentafsiran IPW
4. Ahli meneroka kekuatan dan kelemahan diri melalui ujian IPW.
5. Sesi soal jawab antara ahli.

No comments:

Post a Comment