Wednesday, March 31, 2010

Pertandingan Melukis Poster

1. Guru memaklumkan pada minggu lepas kepada semua ahli SLAD mengenai Pertandingan Melukis Poster yang akan diadakan.
2. Semua ahli SLAD perlu menyertainya dan temanya adalah “Pencegahan Merokok Jauhi Dadah”.
3. Guru mengedarkan syarat-syarat Pertandingan Melukis Poster sebelum pertandingan dijalankan.
4. Guru Penasihat memberikan taklimat sebelum pertandingan dimulakan.
5. Guru mengedarkan kertas lukisan untuk setiap pelajar yang hadir.
6. Proses pengadilan adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut:
 Kreativiti hasil penyertaan.
 Keaslian konsep lukisan poster.
 Keberkesanan penyampaian mesej.
 Medium lukisan yang diterima adalah seperti berikut:
a. Pensil Warna
b. Krayon
c. Warna Air
7. Keputusan guru penasihat sebagai pengadil adalah muktamad.
8. Hadiah Penyertaan hanya akan diberi kepada peserta-peserta dengan hasil penyertaan yang memuaskan dan dikhaskan hanya tiga tempat untuk para pemenang.
9. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 7 April 2010. Hasil penyertaan perlu dihantar ke Unit Bimbingan dan Kaunseling.

No comments:

Post a Comment